Chính sách Quyền riêng tư của MyDio

I . GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. Dịch vụ MyDio (gọi tắt là Dịch vụ): Là dịch vụ nghe sách nói, truyện đọc HOT, mới nhất hiện nay. Khách hàng có thể truy cập vào ứng dụng dịch vụ cài đặt trên di động để lựa chọn nghe sách nói, truyện đọc.
 2. Nền tảng: Dịch vụ MyDio cung cấp trên hệ điều hành Android (phiên bản từ 4.4 trở lên).
 3. Viettel: Tổng công ty Viễn thông Viettel, đơn vị chủ quản của Dịch vụ MyDio.
 4. Khách hàng: là người sử dụng dịch vụ MyDio do Viettel cung cấp.
 5. Chính sách Quyền riêng tư (gọi tắt là Chính sách): là các nội dung chi tiết, thiếu yếu liên quan đến mối quan hệ giữa dữ liệu cá nhân của bạn với MyDio. Chính sách này được áp dụng đối với tất cả các dịch vụ của MyDio và với bất kỳ dịch vụ liên quan nào (sau đây sẽ được gọi tắt là “Dịch Vụ MyDio”). 

II. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

      1. Mục tiêu của Chính sách:

         - Đảm bảo rằng bạn hiểu chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân nào về bạn, lý do chúng tôi thu thập và sử dụng chúng, và chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai;

      - Giải thích cách chúng tôi sử dụng những dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi để đem lại cho bạn trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng Dịch vụ MyDio;

      - Giải thích các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến những dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý, và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

      2. Những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn:

Những loại dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập và sử dụng, cũng như cách chúng tôi thu thập những dữ liệu này:

      - Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập:

           + Dữ Liệu Người Dùng: Đây là loại dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp hoặc được chúng tôi thu thập để giúp bạn có thể sử dụng Dịch vụ MyDio. Các dữ liệu này có thể bao gồm số điện thoại, địa chỉ cư trú, và quốc gia của bạn. Đây là những dữ liệu cần thiết để tạo lập tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể lựa chọn cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu cá nhân bổ sung để cá nhân hoá thêm tài khoản của mình.

           + Một số dữ liệu kỹ thuật, có thể bao gồm: Thông tin URL; các định danh trực tuyến bao gồm dữ liệu cookie và địa chỉ IP; thông tin các loại thiết bị bạn đang sử dụng như thông tin định danh thiết bị riêng biệt, loại kết nối mạng (ví dụ như wifi, 3G, LTE hay Bluetooth), nhà cung cấp, hiệu suất mạng và thiết bị, các thông tin cho phép quản lý quyền kỹ thuật số, hệ điều hành và phiên bản Ứng dụng MyDio; thuộc tính của các thiết bị trên mạng wifi của bạn hiện có để kết nối với Dịch vụ MyDio (ví dụ như loa ngoài hay tai nghe);

Mục đích của việc thu thập các dữ liệu kỹ thuật trên là để chúng tôi có thể tuân thủ theo các yêu cầu đối với từng khu vực địa lý trong thoả thuận cấp phép của chúng tôi, và để có thể cung cấp các nội dung và quảng cáo cá nhân hoá cho bạn; và dữ liệu cảm biến từ chuyển động hoặc định hướng thiết bị (ví dụ như từ cảm biến gia tốc hoặc con quay hồi chuyển) cần thiết để cung cấp các tính năng đặc biệt của Dịch vụ MyDio đến bạn.Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ nhiều bên thứ ba khác nhau. Những nguồn bên thứ ba này khác nhau tùy từng thời điểm, và bao gồm:

           + Đối tác dịch vụ kỹ thuật: Chúng tôi cộng tác với các đối tác dịch vụ kỹ thuật cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu nhất định, như bản đồ địa chỉ IP tới dữ liệu địa điểm không chính xác (ví dụ như thành phố hay quốc gia), để chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ MyDio, các nội dung và các tính năng.

        3. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vào mục đích gì?
           + Khi bạn sử dụng hoặc tương tác với Dịch vụ MyDio, chúng tôi dùng nhiều công nghệ khác nhau để xử lý dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn cho những mục đích khác nhau, cụ thể là:

        4. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi đã phân loại người nhận dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc tạo ra thông qua việc sử dụng Dịch vụ MyDio của bạn.

        5. Lưu trữ và xóa dữ liệu

Chúng tôi chỉ giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào còn cần thiết nhằm cung cấp cho bạn Dịch vụ MyDio và vì mục đích kinh doanh chính đáng và thiết yếu, như là duy trì việc thực hiện Dịch vụ MyDio, đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu về các tính năng và đề xuất mới, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi giữ một số dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào bạn vẫn là người dùng Dịch vụ MyDio. Ví dụ, chúng tôi sẽ giữ danh sách phát, thư viện nội dung và thông tin tài khoản của bạn.

Nếu bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn để không thể xác định được bạn trừ khi chúng tôi được phép hoặc bắt buộc theo luật phải duy trì một số dữ liệu cá nhân nhất định, bao gồm các trường như:

III. QUYỀN SỞ HỮU

      Nền tảng MyDio được phát triển và sở hữu bởi Viettel. Viettel là bên duy nhất sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến MyDio (bao gồm nhưng không giới hạn logo, mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin và nội dung; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của nền tảng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có). Không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc theo hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Viettel.

IV. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Việc sử dụng dịch vụ MyDio thể hiện Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận này. 
 2. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ MyDio, Viettel sẽ căn cứ trên những thông tin Khách hàng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Viettel chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp cung cấp đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin. Những trường hợp cung cấp không đầy đủ và chính xác các thông tin, Khách hàng sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ Viettel trong quá trình sử dụng dịch vụ đồng thời Viettel không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng.

 V. CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN

Khi hệ thống của MyDio nhận được lệnh đọc hợp lệ, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi nội dung Khách hàng đã chọn đọc về thiết bị của Khách hàng trừ trường hợp có lỗi hệ thống hoặc lỗi kết nối Internet, thời gian xử lý có thể kéo dài hơn.

 

VI. ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢN QUYỀN

Viettel tôn trọng tác giả và chủ sở hữu bản quyền các nội dung. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu nào liên quan đến bản quyền các nội dung trên MyDio, vui lòng liên hệ và cung cấp bằng chứng xác thực tới tổng đài 198 (miễn phí)

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VIETTEL

 1. Đảm bảo hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, liên tục để cung cấp dịch vụ tới Khách hàng theo đúng Thỏa thuận này, quy định của pháp luật liên quan.
 2. Thông báo kịp thời cho Khách hàng về thời điểm tạm ngừng hoạt động của hệ thống. Viettel được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp hệ thống tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng, nâng cấp định kỳ, sửa chữa đột xuất hoặc các trường hợp bất khả kháng.
 3. Cung cấp, lưu trữ đầy đủ thông tin liên quan tới lịch sử đọc nội dung của Khách hàng.
 4. Hướng dẫn Khách hàng sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại của Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ với điều kiện Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến .
 5. Được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng gây ra bất cứ thiệt hại nào cho một bên thứ ba và yêu cầu Khách hàng bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế mà Khách hàng gây ra cho Viettel.
 6. Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.

VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Được sử dụng dịch vụ MyDio theo tquy định của Thỏa thuận này và pháp luật có liên quan. Khách hàng chỉ được sử dụng dịch vụ, không được cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba dưới mọi hình thức.
 2. Được cung cấp các thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và giải quyết khiếu nại, giải đáp thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 3. Được bảo mật thông tin theo quy định tại Thỏa thuận này.
 4. Tuân thủ điều kiện, quy định liên quan đến việc sử dụng các tính năng của dịch vụ và quy định của Pháp luật có liên quan
 5. Đọc, hiểu và tuân thủ Thỏa thuận sử dụng dịch vụ, các quy định khác do Viettel đề ra liên quan đến việc sử dụng dịch vụ MyDio và các quy định pháp luật liên quan. Viettel không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc lựa chọn các tính năng mà không hiểu rõ các quy định của Thỏa thuận này cũng như quy định pháp luật liên quan.
 6. Chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, Viettel và bên thứ ba (nếu có) đối với việc sử dụng dịch vụ MyDio và các hành vi Khách hàng thực hiện trên nền tảng MyDio. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm giải quyết và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho Viettel.
 7. Cung cấp thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc khi Viettel có yêu cầu.
 8. Không thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định của pháp luật hoặc gây tổn hại MyDio bao gồm và không giới hạn việc sử dụng phần mềm, công cụ để can thiệp, truy cập trái phép vào hệ thống của MyDio, sao chép, phổ biến, trình chiếu hoặc thực hiện bất cứ hành vi nào để phát tán, cung cấp, phân phối các nội dung của MyDio dưới bất kỳ hình thức, phạm vi nào hoặc gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Viettel.
 9. Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.

IX. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

Trong quá trình sử dụng dịch vụ MyDio, Khách hàng không được thực hiện các hành vi sau:

 1. Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 2. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
 5. Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)
 6. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
 7. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 8. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 9. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 10. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 11. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 12. Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

 X. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Thỏa thuận này được giải thích, điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Khách hàng và Viettel. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giải quyết, nếu không đạt được kết quả thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC bên cạnh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam VCCI tại Hà Nội. Luật áp dụng là Luật Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt. Quyết định của Hội đồng trọng tài là quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành. Án phí và các chi phí liên quan do bên thua kiện chịu.

 

Cập nhật lần cuối ngày: 08/12/2020