Chính sách quyền riêng tư

I . GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. Dịch vụ MyDio (gọi tắt là Dịch vụ): Là dịch vụ nghe audio tin tức không giới hạn lưu lượng Data rành riêng cho thuê bao Viettel. Khách hàng có thể truy cập vào ứng dụng dịch vụ cài đặt  trên di động để lựa chọn nghe các nội dung audio.
 2. Nền tảng: Dịch vụ Mydio cung cấp trên hệ điều hành iOS (phiên bản từ 11.0 trở lên), Android (phiên bản 4.4 trở lên) và website/wapsite: http://mydio.vn/
 3. Khách hàng: là người đăng ký tài khoản MyDio, sử dụng dịch vụ MyDio.
 4. Thỏa thuận sử dụng dịch vụ (gọi tắt là Thỏa thuận): là bản quy chế sử dụng dịch vụ cùng với tất cả các bản sửa đổi, cập nhật, bổ sung bao gồm các điều khoản cấu thành đầy đủ thỏa thuận giữa Khách hàng và MyDio về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ MyDio.

II. HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN

 1. Việc Khách hàng sử dụng dịch vụ MyDio trên bất kỳ hệ điều hành nào thể hiện rằng Khách hàng đã đọc và đồng ý tuân thủ các điều khoản trong Thỏa thuận này. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận, vui lòng không sử dụng dịch vụ MyDio.
 2. MyDio có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung Thỏa thuận vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và Khách hàng phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung tại nền tảng của MyDio thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ trên MyDio sau khi MyDio bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng Khách hàng đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi.
 3. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

III. QUYỀN SỞ HỮU

      Nền tảng MyDio được phát triển và sở hữu bởi Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel). Viettel là bên duy nhất sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến MyDio (bao gồm nhưng không giới hạn logo, mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin và nội dung; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của nền tảng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có). Không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc theo hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Viettel.

 IV. ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

 1. Việc đăng ký tài khoản MyDio thể hiện Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận này. Khi đăng ký tài khoản, Khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin các thông tin mà MyDio yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin mà Khách hàng cung cấp.
 2. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Khách hàng sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và sử dụng dịch vụ. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản, mật khẩu, đăng ký. Tất cả thông tin/xác nhận được gửi từ Khách hàng đăng ký dịch vụ hoặc tất cả các thao tác, mà Khách hàng thực hiện bằng tài khoản MyDio được xem là thông điệp dữ liệu thể hiện ý chí của Khách hàng và được sử dụng làm chứng cứ để giải quyết tranh chấp giữa Bên A và Bên B (nếu có).
 3. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ MyDio, MyDio sẽ căn cứ trên những thông tin Khách hàng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. MyDio chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác các thông tin, Khách hàng sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ Nhà cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ đồng thời MyDio không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.
 4. Hình thức sử dụng dịch vụ

   4.1. Hình thức đọc miễn phí các nội dung trên Dịch vụ MyDio

         Khách hàng có thể nghe tất cả các nội dung miễn phí trên Ứng dụng MyDio và trên Web/Wapsite http://mydio.vn/ mà không cần đăng ký/ đăng nhập tài khoản. Để được sử dụng nhiều nội dung hấp dẫn hơn, khách hàng cần tạo tài khoản trên dịch vụ và đăng ký trở thành thành viên Vip của MyDio.

   4.2. Tạo tài khoản trên MyDio

        Khách hàng cần tạo tài khoản Mydio để sử dụng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ MyDio. Tên người dùng và mật khẩu của bạn chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân nên luôn đảm bảo tiêu chí bảo mật. Vì vậy, hãy thông báo cho đội ngũ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi ngay lập tức nếu tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc nếu bạn cho rằng tài khoản của bạn bị truy cập trái phép.

        MyDio có thể thu hồi, hoặc yêu cầu bạn đổi tên người dùng.           

  4.3. Quyền sử dụng dịch vụ Mydio của bạn

        Dịch vụ Mydio được phát triển và sở hữu bởi Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel) Viettel là bên duy nhất sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến MyDio (bao gồm nhưng không giới hạn logo, mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin và nội dung; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của nền tảng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có). Không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc theo hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Viettel. Các điều khoản này không cấp cho bạn dưới bất kỳ quyền sử dụng nào dù là để sử dụng cho mục đích thương mại hay phi thương mai. 

  Bạn đồng ý tuân thủ Hướng dẫn sử dụng Mydio và không sử dụng Dịch vụ MyDio, nội dung hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản này dưới bất kỳ hình thức nào mà không được cho phép rõ ràng.

  4.4. Thanh toán và huỷ bỏ

  Thanh toán

  Bạn có thể mua Đăng ký có phí trực tiếp từ MyDio hoặc thông qua bên thứ ba bằng cách:

  • Thanh toán trước phí đăng ký hàng tháng hoặc một số khoảng thời gian định kỳ khác được tiết lộ cho bạn trước khi mua hàng; hoặc:
  • Thanh toán trước trao cho bạn quyền truy cập Dịch vụ MyDio trong một khoảng thời gian cụ thể tương ứng với gói dịch vụ cung cấp

  Gia hạn và hủy bỏ

  Để sử dụng Dịch vụ MyDio và truy cập bất kỳ nội dung, quý khách cần tạo tài khoản trên dịch vụ MyDio. Bạn cũng cam kết rằng mọi thông tin đăng ký mà bạn gửi đến MyDio đều đúng, chính xác và đầy đủ, và bạn đồng ý luôn giữ nguyên điều đó. 

  Khi một nội dung có giới hạn độ tuổi, màn hình cảnh báo sẽ xuất hiện và cần xác nhận độ tuổi để trải nghiệm nội dung này. 

  Lưu ý: Đối với trẻ nhỏ tuổi, cha mẹ có thể giúp tạo và quản lý Tài khoản MyDio cho trẻ. Khi đến độ tuổi tối thiểu tại quốc gia của trẻ, trẻ có thể tự quản lý tài khoản của mình. (Việt Nam: 13 tuổi trở lên) 

   Qúy khách hàng vui lòng liên hệ với đội ngũ Chăm sóc khách hàng của MyDio tại đây để được hướng dẫn về cách hủy bỏ. 

  Hoàn tiền

  Chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho giao dịch mua gói Vip sử dụng dịch vụ MyDio, trừ khi được nêu rõ trong các Điều khoản này.

  5. Hướng dẫn sử dụng

  Chúng tôi đã thiết lập hướng dẫn sử dụng Dịch vụ MyDio để đảm bảo rằng Dịch vụ MyDio luôn mang đến trải nghiệm thú vị cho mọi người ("Hướng dẫn sử dụng MyDio"). Khi sử dụng Dịch vụ MyDio, bạn phải tuân thủ Hướng dẫn sử dụng MyDio cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, đồng thời tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư và các quyền khác của bên thứ ba.

   Điều kiện giao dịch chung

  Dịch vụ MyDio không giới hạn Khách hàng về vị trí địa lý, độ tuổi. Để tham gia sử dụng dịch vụ MyDio, bạn chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Thực hiện đăng ký tài khoản MyDio qua tài khoản Apple, Google, SĐT, 4G,…
  • Sử dụng dịch vụ MyDio trên thiết bị có hỗ trợ kết nối Internet (máy tính bảng, máy tính, smartphone...)

   Gói cước sử dụng dịch vụ MyDio

  Khách hàng sử dụng dịch vụ MyDio theo các hình thức sau: 

  Đọc miễn phí trên Kho sách, Mua gói dịch vụ trên MyDio

  • Hình thức nghe các nội dung miễn phí trên Kho sách Ứng dụng MyDio hoặc trang MyDio.vn mà không cần đăng ký/đăng nhập tài khoản.
  • Hình thức đăng ký gói cước trên Kho sách nói tại ứng dụng MyDio hoặc trang MyDio.vn

  Tùy theo nhu cầu và khả năng của mình, Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng các gói dịch vụ sau trên kho sách ứng dụng MyDio

   

  Gói Vip: Cho phép bạn đọc, nghe toàn bộ nội dung có trong kho sách nói MyDio hoặc trang mydio.vn trong thời hạn của gói cước. Các gói đọc sách sẽ được mua theo kênh thanh toán Apple/ Google/SMS. Giá gói cước được quy định rõ rang theo từng hình thức đăng ký.

   

  STT           

  Tên gói dịch vụ    

  Giá gói

  Thời gian sử dụng 

  Phạm vi sử dụng  

  1.1

  Gói Vip Ngày

  3.000đ/ngày

  1 ngày, gia hạn hàng ngày, tự động gia hạn.

  Đọc, nghe toàn bộ kho nội dung có trong app MyDio hoặc trang www.mydio.vn

  1.2

  Gói Vip Tuần

  15.000 VNĐ/tuần

  7 ngày tính từ thời điểm đăng ký, tự động gia hạn

  Đọc, nghe toàn bộ kho nội dung có trong app MyDio hoặc trang www.mydio.vn 

  1.3

   Gói Vip Tháng

   50.000 VNĐ/ tháng

   

   30 ngày tính từ thời điểm đăng ký, tự động gia hạn

   Đọc, nghe toàn bộ kho nội dung có trong app MyDio hoặc trang www.mydio.vn 

   

  Trường hợp tài khoản của khách hàng tại thời điểm trừ cước không đủ cước theo giá gói, trừ cước bằng 50% giá cước.

  Giá gói sẽ có thay đổi tùy theo kênh thanh toán khách hàng chọn lựa và được thông báo cụ thể trước khi khách hàng quyết định thanh toán.

  Gói cước tự động gian hạn hàng, khách hàng có thể thực hiện hủy trong 24h trước ngày hết hạn nếu không muốn gia hạn.

  Quy trình giao dịch   

  Quy trình giao dịch trên Ứng dụng MyDio:

  • Vào ứng dụng MyDio> Đăng nhập tài khoản của bạn trên MyDio
  • Chọn "Nâng cấp" ở góc trên bên phải màn hình trang chủ hoặc mục "Cá nhân" ở phía dưới màn hình > Chọn "Gói cước".
  • Lựa chọn gói cước  > Lựa chọn cách thức thanh toán và thanh toán số tiền tương ứng.
  • Thông báo giao dịch Thành công hay Thất bại (trường hợp giao dịch Thất bại, thông báo sẽ nói rõ nguyên nhân thất bại).

  Khách hàng vui lòng lưu lại các thông tin thanh toán, lịch sử giao dịch.

  6. Hỗ trợ khách hàng, thông tin, câu hỏi và khiếu nại

  • Cộng đồng hỗ trợ MyDio

  Cộng đồng hỗ trợ MyDio là nơi để thảo luận và trao đổi thông tin, mẹo và các tài liệu khác liên quan đến Dịch vụ Waka. Khi sử dụng Cộng đồng hỗ trợ MyDio, bạn đồng ý với Điều khoản cộng đồng.

  • Hỗ trợ khách hàng, thông tin, câu hỏi, khiếu nại

  Đối với hỗ trợ khách hàng về các câu hỏi liên quan đến tài khoản và thanh toán ("Truy vấn hỗ trợ khách hàng"), vui lòng sử dụng tài nguyên Hỗ trợ khách hàng được liệt kê trong phần Giới thiệu về chúng tôi trên trang web của chúng tôi.

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Dịch vụ MyDio hoặc Điều khoản nào (bao gồm bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào được kết hợp ở đây), vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng MyDio bằng cách gọi 198 hoặc cách truy cập phần Góp ý trên trang web của chúng tôi.

 V. CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN, BẢO HÀNH, ĐỔI TRẢ

 1. Khi hệ thống của MyDio nhận được lệnh đọc hợp lệ, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi nội dung Khách hàng đã chọn đọc về thiết bị của Khách hàng trừ trường hợp có lỗi hệ thống hoặc lỗi kết nối Internet, thời gian xử lý có thể kéo dài hơn.
 2. MyDio không áp dụng chính sách bảo hành, đổi trả sản phẩm khi nội dung đã được chuyển đến thiết bị của Khách hàng thành công.
 3. Tất cả các đã nhận được thông báo thành công đều không được hoàn trả phí từ hệ thống trong mọi trường hợp. 

VI. BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 Nhằm đảm bảo an toàn cho dịch vụ và bảo mật thông tin cho khách hàng, MyDio đưa ra một số chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng đăng ký mở tài khoản. Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi chính sách bảo mật được cập nhật, Bạn vẫn sử dụng MyDio có nghĩa là bạn đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật của MyDio.

 1. Phạm vi thu thập thông tin
 • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin Khách hàng cung cấp cho MyDio trong quá trình Khách hàng đăng ký và sử dụng Dịch vụ MyDio như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ và thông tin khác.
 • Các thông tin liên quan đến thiết bị, hành vi sử dụng, các giao dịch thanh toán các dịch vụ của MyDio nói riêng và Nhà mạng nói chung.
 1. Mục đích thu thập
 • Ghi nhận thông tin theo đúng yêu cầu sử dụng dịch vụ từ khách hàng. Thực hiện các theo các đơn đặt hàng của Khách hàng, giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của MyDio, chăm sóc Khách hàng.
 • Quản lý việc đăng tải, bình luận của Khách hàng về yêu cầu thực hiện.
 • Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi Khách hàng sử dụng dịch vụ MyDio.
 • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật trên MyDio.
 • Giúp khách hàng cập nhật các chương trình khuyến mại, giảm giá... trên MyDio.
 • Hỗ trợ khách hàng khi có khiếu nại, ý kiến một cách nhanh nhất.
 • Để xử lý việc cung cấp dịch vụ, xử lý phần thanh toán.
 • Để cải tiến và nâng cao trải nghiệm của quý khách trên MyDio.
 • Đánh giá việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ trên MyDio.
 • Phân tích tính hiệu quả của các nội dung, đánh giá và đề xuất nội dung mà MyDio cho là sẽ phù hợp với khách hàng.
 • Cung cấp dịch vụ khác của Nhà mạng phát sinh sau thời điểm hòa mạng và/hoặc các dịch vụ nhà mạng hợp tác với các đối tác.
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
 • Nghiên cứu thị trường, thăm do dư luận, môi giới.
 1. Thời gian lưu trữ: Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của mydio.vn
 2. Phạm vi sử dụng:chỉ sử dụng các thông tin được Khách hàng đăng ký và/hoặc cập nhật trên Nền tảng MyDio, không sử dụng các thông tin do Khách hàng đưa trên các phương tiện, công cụ khác.
 3. Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:
  • Nhà cung cấp dịch vụ: Tổng Công ty Viễn thông Viettel
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể.
 4. Phương thức, công cụ để Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin: Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin của mình khi đăng ký, đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn chi tiết trên MyDio.
 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng
 • Thông tin cá nhân của Khách hàng trên MyDio được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Nhà cung cấp sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 • Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, MyDio không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp trên MyDio sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn và MyDio không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng, như các trường hợp Khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.
 1. Hướng dẫn về các nguyên tắc bảo mật
 • Để việc sử dụng dịch vụ được thực hiện an toàn, tránh các gian lận phát sinh, Khách hàng nên thận trọng trong việc sử dụng, bảo vệ các thông tin về tài khoản bằng việc không chia sẻ, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho người khác sử dụng, truy cập Tài khoản/Mật Khẩu/Thiết bị có lưu tài khoản của Khách hàng.
 • MyDio luôn cố gắng bảo vệ thông tin khách hàng bằng những nỗ lực cao nhất. Tuy nhiên, MyDio hiểu rằng Khách hàng sẽ chịu toàn bộ tổn thất tương đương với giá trị giao dịch, hành động sử dụng tài khoản không có sự ủy quyền cam kết với MyDio.
 • Để bảo mật Tên tài khoản/Mật khẩu, khách hàng nên thận trọng và tuân thủ theo nguyên tắc:
  • Không tiết lộ Tên/Tên tài khoản/Mật khẩu với bất kỳ ai, viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết và nhìn thấy được.
  • Không chia sẻ thông tin Tài Khoản/Mật khẩu với người khác dưới bất cứ hình thức nào
  • Khi chọn mật khẩu Khách hàng không nên chọn những thông tin dễ xác định như Họ Tên, ngày sinh, số điện thoại, hoặc một số ký tự, con số dễ nhận biết từ Tên/Ngày sinh/Số điện thoại của Khách Hàng hoặc người thân.
  • Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi thiết bị.
  • Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, Khách hàng thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trong trường hợp cần thiết Khách hàng lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ MyDio thông qua hệ thống CSKH.

 VII. ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢN QUYỀN

MyDio tôn trọng tác giả và chủ sở hữu bản quyền các nội dung. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu nào liên quan đến bản quyền các nội dung trên MyDio, vui lòng liên hệ và cung cấp bằng chứng xác thực tới tổng đài 198 (miễn phí)

VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 1. Đảm bảo hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, liên tục để cung cấp dịch vụ tới Khách hàng theo đúng Thỏa thuận này, quy định của pháp luật liên quan.
 2. Thông báo kịp thời cho Khách hàng về thời điểm tạm ngừng hoạt động của hệ thống. MyDio được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp hệ thống tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng, nâng cấp định kỳ, sửa chữa đột xuất hoặc các trường hợp bất khả kháng.
 3. Cung cấp, lưu trữ đầy đủ thông tin liên quan tới lịch sử đọc nội dung của Khách hàng.
 4. Hướng dẫn Khách hàng sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại của Khách hàng trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ với điều kiện Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến .
 5. Được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng gây ra bất cứ thiệt hại nào cho một bên thứ ba và yêu cầu Khách hàng bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế mà Khách hàng gây ra cho MyDio.
 6. Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.

 IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Được sử dụng dịch vụ MyDio theo tài khoản đã đăng ký, quy định của Thỏa thuận này và pháp luật có liên quan. Khách hàng chỉ được sử dụng dịch vụ, không được cung cấp hoặc bán lại dịch vụ cho bên thứ ba dưới mọi hình thức.
 2. Được cung cấp các thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và giải quyết khiếu nại, giải đáp thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 3. Được bảo mật thông tin theo quy định tại Thỏa thuận này.
 4. Tuân thủ điều kiện, quy định liên quan đến việc đăng ký, sử dụng đối với các tính năng của dịch vụ và quy định của Pháp luật có liên quan
 5. Đọc, hiểu và tuân thủ Thỏa thuận sử dụng dịch vụ, các quy định khác do MyDio đề ra liên quan đến việc sử dụng dịch vụ MyDio và các quy định pháp luật liên quan. MyDio không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc lựa chọn các tính năng mà không hiểu rõ các quy định của Thỏa thuận này cũng như quy định pháp luật liên quan.
 6. Chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, MyDio và bên thứ ba (nếu có) đối với việc sử dụng dịch vụ MyDio và các hành vi Khách hàng thực hiện trên nền tảng MyDio. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm giải quyết và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho MyDio.
 7. Cung cấp thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc khi MyDio có yêu cầu.
 8. Không thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định của pháp luật hoặc gây tổn hại MyDio bao gồm và không giới hạn việc sử dụng phần mềm, công cụ để can thiệp, truy cập trái phép vào tài khoản MyDio hoặc hệ thống của MyDio, sao chép, phổ biến, trình chiếu hoặc thực hiện bất cứ hành vi nào để phát tán, cung cấp, phân phối các nội dung của MyDio dưới bất kỳ hình thức, phạm vi nào hoặc gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của MyDio.
 9. Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.

X. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

Trong quá trình sử dụng dịch vụ MyDio, Khách hàng không được thực hiện các hành vi sau:

 1. Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 2. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
 5. Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)
 6. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
 7. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 8. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 9. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 10. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 11. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 12. Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

XI. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Thỏa thuận này được giải thích, điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Khách hàng và MyDio. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giải quyết, nếu không đạt được kết quả thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC bên cạnh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam VCCI tại Hà Nội. Luật áp dụng là Luật Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt. Quyết định của Hội đồng trọng tài là quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành. Án phí và các chi phí liên quan do bên thua kiện chịu.
 3. Chi tiết về chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân xem tại https://viettel.vn/ThongbaochinhsachbaoveDLCN 

 

Cập nhật lần cuối ngày: 05/12/2023

Đơn vị chủ quản: Tổng Công ty Viễn thông Viettel.

Đăng ký kinh doanh số: 0100109106-011 cấp ngày 18/07/2005.

Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh – Ba Đình – Hà Nội.

Đầu mối liên hệ giải quyết các vấn đề quyền tác giả, quyền liên quan:

Email: cskh@viettel.com.vn; ĐT: 18008098

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 4185/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 05/07/2023

Tải App

Quét mã QR để cài APP